Αποστολή παραγγελιών


Κάθε παραγγελία επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής τα οποία υπολογίζονται με βάση τον τόπο παράδοσης και τον όγκο των αποστελλόμενων εμπορευμάτων και προστίθενται στην παραγγελία.

Η obmedics δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιπλέον χρέωση που σχετίζεται με έξοδα αποστολής σε απομακρυσμένες περιοχές όπως αυτές ορίζονται από τον μεταφορέα και που ο πελάτης οφείλει να εξοφλήσει στο ακέραιο. Η obmedics δεν ελέγχει αυτές τις χρεώσεις και δεν είναι σε θέση να προϋπολογίσει το ύψος τους καθώς διαφοροποιούνται από περιοχή σε περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα κατά τόπους υποκαταστήματα του μεταφορέα.

Οι αποστολές πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή (εκτός επίσημων αργιών).

Προσπαθούμε να αποστέλλουμε κάθε παραγγελία εντός 48 ωρών παρ΄ όλ' αυτά, υπάρχει η πιθανότητα αποστολής εντός 3 – 5 εργάσιμων ημερών λόγω εξωγενών παραγόντων που μπορεί να προκαλέσουν καθυστερήσεις.